Υπηρεσιες Φοιτητων

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ή ΘΕΩΡΗΣΗ των καρτών σίτισης απαιτείται μόνο :

•Αίτηση από σπουδαστική λέσχη

•Μια έγχρωμη φωτογραφία

Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 5η Ιουλίου και διακόπτεται κατά το διάστημα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών.  Η διάρκεια σίτισης καλύπτει τους δικαιούχους μέχρι το ΙΒ΄ εξάμηνο σπουδών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Σας γνωρίζουμε ότι η νέα κάρτα σίτισης δεν αφορά μόνο το τρέχον έτος , αλλά θα ισχύει για όλα τα Ακαδημαϊκά έτη μέχρι την συμπλήρωση του ΙΒ εξαμήνου σπουδών. Ως εκ τούτου είναι εντελώς απαραίτητη η διαφύλαξη της.  

έντυπο  αίτησης για έκδοση Κάρτας Σίτισης (Download)

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δεν δικαιούνται σίτιση οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν υπερβεί το ΙΒ εξάμηνο σπουδών, έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο.

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (Φ.Ε.Α, Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)

 ΟΙ φοιτητές που θέλουν να σιτίζονται στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Π.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Α) θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Μέριμνα. 

Στεγαστικό Επίδομα Σχετικά Αρχεία