Print this page

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ (με 4 κατευθύνσεις)

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές και δ) Εμπείρων Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Χρονική Διάρκεια 

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένη σε 4 εξάμηνα σπουδών και κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες και στο τελευταίο προβλέπεται η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας. Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές θα διδάσκονται τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο θα εκπονείται η διπλωματική ερευνητική εργασία. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων. Η παράδοση της Διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές θα μπορεί να γίνεται από το τέλος του 4ου εξαμήνου και μέχρι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους.

Γνωστικά Αντικείμενα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. θα απονέμει στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε "Διοίκηση Επιχειρήσεων" με κατευθύνσεις στα:

α) "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν" (Master in Business Administration (ΜΒΑ) in e-business)

β) "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία" (ΜΒΑ in Marketing and Communication)

γ) "Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές" (ΜΒΑ in Supply Chain Management and Transportation) και

δ) "Εμπείρων στελεχών και λήψης αποφάσεων" (Experienced executives and decision-making).

Στόχοι

•Να προετοιμάσει του αποφοίτους με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

•Να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να εργασθούν αποτελεσματικά στο δυναμικό περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό)  λειτουργίας των επιχειρήσεων.

•Να αναπτύξει τις ικανότητες των υποψηφίων για την ανάλυση και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

•Να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις γνώσεις ώστε  να μπορούν να εργασθούν σε θέση με υπεύθυνο ρόλο σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς.

•Να έχουν οι απόφοιτοι την ικανότητα να αντιλαμβάνονται το δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας και δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και να μπορούν να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς στόχους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του ΜΒΑ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να  μπορούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης και επιχειρήσεις και οργανισμούς  ή να ανελιχθούν σε θέσεις με μεγαλύτερη ευθύνη. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΒΑ με 4 κατευθύνσεις (α) Μάρκετινγκ  και Επικοινωνία, β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μεταφορές και δ) Εμπείρων Στελεχών και Λήψης Αποφάσεων)  οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία και τη διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών.

•Σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμες δράσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

•Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ερευνητικές  δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα σχετικά με  τους τομείς των κατευθύνσεων του ΜΒΑ.

•Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για τη υποστήριξη της διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων σε δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα.

•Τεκμηριώνουν και τοποθετούνται με επιχειρήματα σε κακοδομημένα και πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα και να προτείνουν λύσεις και δράσεις για την επίλυσή τους 

Δίδακτρα

ΝΑΙ