Print this page

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT

Web site

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

Σχετικά

Το περιεχόμενο του Προγράμματος αναφέρεται στην οργάνωση και αντιμετώπιση των σύγχρονων οργανωτικών παθογενειών της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίες είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο παρακωλύεται η λειτουργία τους, με βάση την αποδοτικότητα και την οικονομικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με βάση τις αρχές, τους κανόνες και τις μεθόδους της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο ότι κάθε συστηματική θεώρηση που αφορά στην, με ευρεία έννοια, Δημόσια Διοίκηση ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δε μπορεί να περιορίζεται στη θεσμική διάσταση. Επιβάλλεται να διευρύνεται, ιδίως προς την οργανωτική διάσταση, και να δίδει έμφαση στην οργανωτική πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία για πολλές δεκαετίες, στη χώρα μας τουλάχιστον, έχει παραμεληθεί.

 

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Η παραγωγή υψηλού επιπέδου στελεχών και λειτουργών, που θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων, από αυτόν, υπηρεσιών, στη βάση και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

 • Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την παροχή γνώσεων, μεταπτυχιακού επιπέδου, στο αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης, και ειδικότερα ιδίως στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης των οργανώσεων του Δημοσίου Τομέα , αλλά και στο αντικείμενο της θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας αυτών. Οι οργανώσεις αυτές είναι της κεντρικής και αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και γενικά των Δημοσίων Νομικών Προσώπων.
 • Η δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών προοπτικών και ο εφοδιασμός με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αυτών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα οι οποίοι θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

 

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκειά του είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κατά τα τρία πρώτα, διδάσκονται τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και κατά το τέταρτο εξάμηνο, εκπονείται η Διπλωματική-Ερευνητική Εργασία. Κάθε διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

 

 

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος επιτρέπει την άνετη ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο καλύπτει όλα τα κρίσιμα και αφορώντα στην, με ευρεία έννοια, Δημόσια Διοίκηση γνωστικά αντικείμενα, στην πλέον σύγχρονη θεώρησή τους. Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα της άνετης παρακολούθησής τους, ιδίως από εργαζόμενους- φοιτητές.

 

Γνωστικά Αντικείμενα - Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την οργανωτική δομή των πάσης φύσης οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα και τους κανόνες και τις αρχές με βάση τους οποίους ρυθμίζονται, καθώς και να συνδέουν ισόρροπα και αρμονικά την οργανωτική και θεσμική διάσταση.
 • Αξιοποιούν ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πεδίο της Διοίκησης του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σύμφωνο με την ιδιομορφία των Δημοσίων Οργανώσεων (New Public Management).
 • Χρησιμοποιούν τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και λήψης αποφάσεων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα, της τεχνολογίας.
 • Διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών του Δημόσιου Τομέα, ώστε να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες και μεθόδους Οικονομικής Οργάνωσης και Διαχείρισης, καθώς και επαρκή γνώση της Δημόσιας Οικονομικής.
 • Αναφέρονται στην ευρωπαϊκή διάσταση: στις δυνατότητες που παρέχει η συμμετοχή στην Ε.Ε. και η εφαρμογή των κανόνων, των αρχών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίσης, τα αφορώντα στην ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση.
 • Διακρίνουν από οργανωτική και θεσμική άποψη, αφενός μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αφετέρου οργανώσεων που βασίζονται σε θεσμικά πρότυπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικοοικονομική οργάνωση, δηλαδή ιδίως τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν δημόσιο σκοπό.
 • Συγκρίνουν θεσμούς, που εφαρμόζονται από Εθνικές Διοικήσεις άλλων προηγμένων χωρών και να αντλούν υποδείγματα για εφαρμογή, μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους.
 • Διακρίνουν τις κατηγορίες και τα είδη των εργασιακών σχέσεων που απαντώνται στον Δημόσιο Τομέα που είναι προϋπόθεση του από οποιαδήποτε θέση χειρισμού τους
 • Χρησιμοποιούν τις ποσοτικές μεθόδους και τη στατιστική για τη λήψη αποφάσεων.
 • Αξιοποιούν τα διδάγματα του αντικειμένου της οργανωσιακής συμπεριφοράς, καθώς και της ιδιαίτερης ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα.
 • Εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας για την προβολή του έργου του Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
 • Χρησιμοποιούν τα πρότυπα ποιότητας που είναι καθιερωμένα, αναλόγως αν πρόκειται για αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Αξιολογούν τα αποτελέσματα, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης, των επιλεγόμενων δράσεων στη βάση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας και χωρίς παραμέληση της υπηρέτησης της ανάγκης εφαρμογής της αρχής της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.
 • Επιλέγουν την εφαρμογή κατάλληλης, κατά περίπτωση, στρατηγικής, με εφαρμογή των ενδεικνυόμενων στρατηγικών μεθόδων.
 • Διοικούν αποτελεσματικά και με την συνδρομή όρων και προϋποθέσεων ποιότητας οποιαδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης έργα.
 • Συνθέτουν μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας μεταρρυθμιστικά σχέδια για την αλλαγή μικρών ή ευρύτερων τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Συγκροτούν, συνδέοντας πολλά μερικότερα στοιχεία, σε γενικότερης εμβέλειας και σύνθεσης διαδικασίες, δηλαδή στη διαμόρφωση γενικότερων πολιτικών σε επιμέρους ζητήματα.
 • Συνδέουν και συνθέτουν δημιουργικά και γόνιμα την αποτελεσματικότητα με το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια ωφέλεια, κατά την άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής και δράσης.
 • Συνολικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν την αναγκαία γνωστική υποδομή για την οργάνωση και αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του, καθώς και ιδίως για την ανταπόκρισή τους στις επαγγελματικές απαιτήσεις που τους επιβάλλονται, σε ένα περιβάλλον σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο.

 

Χορηγούμενος τίτλος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Master.

 

Δίδακτρα

ΝΑΙ