Print this page

Seismic and Energy Retrofit of Structures and Sustainable Development

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Στόχοι του Μεταπτυχιακού 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να αποκτήσουν οι Μηχανικοί την δυνατότητα Στατικής επίλυσης διάφορων κατασκευών με την χρήση Αντισεισμικών Κανονισμών και Στατικών προγραμμάτων, όπως και να προβαίνουν σε Ενίσχυση και Επισκευή των Υφισταμένων κατασκευών από διάφορα υλικά με χρήση του ΚΑΝΕΠΕ. Επίσης, αποφοιτώντας από το Μεταπτυχιακό αυτό οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν σε Ενεργειακό σχεδιασμό και Αναβάθμιση της κατασκευής χρησιμοποιώντας πράσινα υλικά με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.  Επίσης στόχος του ΠΜΣ είναι να δημιουργήσει Μηχανικούς -Στελέχη, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες  της αγοράς για την σεισμική αναβάθμιση των κατασκευών, την επισκευή-ενίσχυσή τους με φιλικά υλικά προς το περιβάλλον και την εκτίμηση των Σεισμικών κινδύνων και των οικονομικών απωλειών από αυτούς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής του ΠΜΣ με τίτλο   " Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση κατασκευών και Αειφόρος ανάπτυξη" να είναι σε θέση να :

- Αναγνωρίζει προχωρημένες τεχνικές για προγραμματισμό Η/Υ σε Visual Basic..       

- Αναλύει προωθημένους τρόπους για την προσομοίωση των Κατασκευών με Η/Υ.

- Διερευνά την Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μελετώντας και βελτιώνοντας διάφορες παραμέτρους και υλικά.                   

- Αναλύει και επιλύει Μεταλλικές κατασκευές σε διάφορες φορτίσεις με χρήση Ευρωκωδίκων.       

- Αναλύει κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και να τις επιλύει σε διάφορες φορτίσεις με τους Ευρωκώδικες και παλαιότερους κανονισμούς.                                              

- Διερευνά και αναλύει μεθόδους για τη βέλτιστη Διαχείριση και Διοίκηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού με στόχο την οικονομικότερη και ταχύτερη εκτέλεσή τους.           

- Υπολογίζει τον κύκλο ζωής των υλικών, που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και οδηγούν σε αειφόρο ανάπτυξη, ενώ είναι και φιλικά προς το περιβάλλον.       

-  Αναλύει τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τους εν ισχύει Αντισεισμικούς κανονισμούς.                                                      

- Προσδιορίζει με την αποτίμηση την αντοχή των κατασκευών και προτείνει τον ανασχεδιασμό των υφισταμένων κατασκευών.                                                                

– Διερευνά, αναλύει και επιλέγει την καταλληλότερη Επισκευή ή/και Ενίσχυση της κατασκευής.               

- Προσδιορίζει την δομική ακεραιότητα των κατασκευών με αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή προτείνει την συντήρησή τους.                                                          

- Περιγράφει και διερευνά τον σεισμικό κίνδυνο και τις ενδεχόμενες απώλειες σε περίπτωση αστοχιών των κατασκευών.

Δίδακτρα

Ναι