Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 18:16

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2018-2019

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών, Μηχανικών, Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και Επιστημών Τροφίμων, για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι δέκα (10) ημέρες, από Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 έως και Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:https://aitiseis-ypotrofon.uniwa.gr

 

Μετά  την οριστική υποβολή της αίτησης, με την επιλογή «εκτύπωση» υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της αίτησης σε αρχείο PDF, το οποίο αποστέλλετε μαζί με όλα δικαιολογητικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων .