Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 17:38

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Oι αιτήσεις και τα δικαολογητικά των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος "ΑΠΕΛΛΑ", από 14-03-2018 έως 12-04-2018, εφόσον  προηγουμένως  οι υποψήφιοι έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr)