Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 11:46

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (έως και 26-02-2017)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Τακτικού Ε.Π. 

 

(οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 28-1-2017 έως και 26-02-2017)