Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 13:20

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499.160,00 ευρώ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)