Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2016 12:37

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κατάρτισης Σπουδών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Καλούνται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που ενδιαφέρονται για τη θέση του Διευθυντή Κατάρτισης Σπουδών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη Συνέλευση μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016.