Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 12:43

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠ (προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 27-10-2016 έως 25-11-2016).

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού( Ε.Π.).

Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές WebServer».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574345

 

2) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Ι - ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΗλεκτρικέςΜετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574479

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικώνμε έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις ΗλεκτρομηχανολογικέςΕγκαταστάσεις».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574613

3) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή

Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων και Ολοκληρωμένων Δικτυακών Εφαρμογών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574715

4) ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ - ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΔιαχείρισηΕπεξεργασιών Χημικής Δομικής Τροποποίησης Συνθετικών Υλών, για την παραγωγήΚλωστοϋφαντουργικών Ινωδών Πρώτων Υλών Ειδικών Μηχανικών και ΧημικώνΑπαιτήσεων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574858

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ - ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές

Χαρακτηρισμού Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1574938

5) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΤεχνολογίαΜηχανολογικών Υλικών: Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών και ΜηχανικήΣυμπεριφορά».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1575020

6) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε .

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΑρχιτεκτονικόςΧώρος και Ενσωμάτωση Παραμετρικών Εργαλείων στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση τωνΣύγχρονων Κατασκευών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:1575122

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΓεωτεχνικήΔιερεύνηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εδαφικών και Υδατικών Πόρων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1575236

 

Β) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές καιΠοιοτικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, με έμφαση στη διαχείριση της ΛειτουργίαςΔιοικητικών Συστημάτων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1575345

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση καιΑνάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων με έμφαση στις Συστημικές Προσεγγίσεις».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1575414

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της

ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οιαιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στοηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τα τμήματα των

Σχολών, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας,

1) την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες, τηλ. 2105381311,

2) την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες, τηλ. 2105381221,

3) την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2105381110,

4) την Γραμματεία του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμεςημέρες και ώρες τηλ. 2105381216,

5) την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες, τηλ 2105381227,

6) την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες καιώρες, τηλ. 2105381215,

7) την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τις εργάσιμες ημέρες καιώρες, τηλ. 2105381101,

στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr

(προκηρύξεις)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 920/Γ΄/28-9-2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ