Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 14:14

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. (Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 18-9-2016 έως 17-10-2016).