Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 14:04

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007