Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 17:48

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 10-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2