Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 18:23

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 03-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 03-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1