Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 09:38

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 26-06-2018 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 26-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2