Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 17:20

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τετάρτη 20-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 20-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1