Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 18:29

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 12-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων,  στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2