Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 11:42

Λειτουργία του παιδικού Σταθμού «Τα Χελιδονάκια», αιτήσεις για την επιλογή νηπίων για το έτος 2018-2019

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π. Ράλλη και Θηβών 250,  122 44 Αιγάλεω

Πληροφ.K. Ανδρουλάκη 210 5381565 , 6974360041

   email: kantroul@teipir.gr

 Δ. Καριπίδου 6936955536 email. dkarip@yahoo.gr

 

   Αιγάλεω 26 Μαίου  2018
Προς  όλα τα μέλη
 του Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

Κοιν. Πρύτανη Διοικούσας επιτροπής

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας, του παιδικού Σταθμού «Τα Χελιδονάκια». και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (συνημμένος)  (άρθρα 5 και 6) από 30 Μαίου εως και 10 Ιουνίου 2018 υποβάλλονται αιτήσεις για την επιλογή νηπίων για το έτος 2018-2019

Τα δικαιολογητικά τα οποία  πρέπει να υποβληθούν είναι:

1.      Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα. (συνημμένη)

2.      Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

3.      Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο ένας γονέας εργάζεται στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής.

4.       Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού καθώς και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού για τον έλεγχο των υποχρεωτικών εμβολίων ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. (μπορούν να προσκομισθούν και κατά την εγγραφή του παιδιού)

5.      Αντίγραφο Εκκαθαριστικού της Εφορίας ή της Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος του Οικονομικού Έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας μισθοδοσίας για τις αποδοχές των γονέων.

6.      . Υπεύθυνη Δήλωση ότι η μητέρα εργάζεται

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού (Πανεπιστημιούπολη ΙΙ).

Η μηνιαία εισφορά των γονέων είναι (100) ευρώ

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, καταρτίζεται πίνακας επιλογής σύμφωνα και με το άρθρο (4) του κανονισμού (προηγούνται παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολυτέκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική-πνευματική αναπηρία).

Ο πίνακας μετά τη επικύρωσή του από το Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας γνωστοποιείται στους γονείς και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

            Για οποιαδήποτε ενημέρωση και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού και Πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας κα Δέσποινα Καριπίδου ( 6936955536) καθώς και στην Γραμματέα Κων/να Ανδρουλάκη 210 5381565.

Συνημμένα: (3) έγγραφα

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                            Η Γραμματέας

Δ. Καριπίδου                                                                           Κ. Ανδρουλάκη