Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 16:44

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Πέμπτη 10-05-2018 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2