Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού

Λειτουργεί Αίθουσα Πρόσβασης Οπτικοακουστικού Υλικού της Βιβλιοθήκης η οποία διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 

  • 4 Η/Υ για αναζήτηση πληροφοριών στα CD-ROMs (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, κ.λ.π.)
  • 2 Η/Υ για αναζήτηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας μέσω βάσεων δεδομένων (OCLC Firstsearch, Silver Platter, κ.λ.π.)
  • 2 ραδιοκασετόφωνα με CD-Player για χρήση ακουστικού μαγνητικού υλικού (LinguaPhone κ.λ.π.)
  • 2 τηλεοράσεις με video για χρήση αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού (LinguaPhone κ.λ.π.)
  • 1 Η/Υ για χρήση των συνοδευτικών CD-ROMs βιβλίων και περιοδικών