Αίθουσα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Λειτουργεί αίθουσα Διαδικτύου με 28 Η/Υ για πρόσβαση στο Internet. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τους σπουδαστές και το Ε.Π. του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.  με δυνατότητα 20ωρης μηνιαίας χρήσης.

 

Οι σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν το e-mail της σχολής, και τον Προσωπικό Ενιαίο Κωδικό Πρόσβασης (ΠΕΚΠ)